O co będę walczył

Sosnowiec, jego dzielnice i osiedla, które mam zaszczyt reprezentować w Radzie Miejskiej, mają wiele rozmaitych problemów i potrzeb. Niestety nie wszystkie sprawy można załatwić „od ręki”, ponieważ w wyniku wieloletnich zaniedbań potrzeb poszczególnych części naszego miasta jest więcej niż środków dostępnych na ich zaspokojenie.

W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć przede wszystkim środki na realizację inwestycji, które uzyskały częściowe dofinansowanie ze środków zewnętrznych (np. ze środków Unii Europejskiej), aby nie stracić szansy jakie niesie ze sobą pozyskiwanie pieniędzy spoza miejskiej kasy. Drugim najpilniejszym zadaniem, którego realizację trzeba zapewnić jest dalsza modernizacja Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

Moim zdaniem przede wszystkim należy zadbać, aby wszelkie konieczne oszczędności, które należy poczynić zaczynały się tam, gdzie nie odbija się to bezpośrednio na mieszkańcach i świadczonych im przez miasto usługach – nie można na przykład bezmyślnie likwidować szkół i innych miejskich instytucji.

W tej sytuacji ciężko będzie w najbliższych latach o poważne inwestycje o charakterze lokalnym. Pomimo, iż sytuacja miasta nie jest komfortowa konkretne plany na przyszłość są niezbędne. Jest wiele do zrobienia, dlatego będę spokojnie i systematycznie zabiegał o rozwiązywanie kolejnych problemów naszych dzielnic i osiedli, a jeśli ich rozwiązanie będzie wymagało więcej czasu będę przygotowywał grunt pod ich realizację w latach następnych.

Najważniejsze, podstawowe plany na przyszłość to:

Dla Sosnowca:

 • Kontynuacja modernizacji oddziałów Szpitala Miejskiego, wraz z trwającą już budową bloku operacyjnego,
 • Stworzenie kolejnych mechanizmów, które będą ułatwiały uzyskanie mieszkania komunalnego osobom młodym, dopiero wkraczającym w dorosłe życie,
 • Kompleksowa kanalizacja całego miasta,
 • Rozwój sieci nowoczesnego monitoringu w mieście,
 • Rozwój infrastruktury szerokopasmowego Internetu wraz z monitoringiem miejskim,
 • Kontynuacja budowy nowych ścieżek i tras rowerowych,
 • Budowa nowoczesnych, dużych placów zabaw, tzw. Ogrody Jordanowskie,
 • Termomodernizacja osiedli i budynków użyteczności publicznej,
 • Remont Egzotarium w Sosnowcu,
 • Zwiększenie środków przeznaczonych na projekty mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego,
 • Budowa nowego lodowiska i hali sportowej w Sosnowcu i jeśli taka będzie wola mieszkańców nowego stadionu piłkarskiego dla Zagłębia Sosnowiec,
 • Remonty przejść podziemnych w Sosnowcu.

Dla naszych dzielnic:

 • Dalszy rozwój stworzonego przeze mnie, wspólnie z Żoną i Przyjaciółmi Klubu Osiedlowego na Środuli, z którego korzystają zarówno seniorzy, jak i dzieci i młodzież z Osiedla,
 • Remont chodników i dróg  oraz budowa parkingów na naszych osiedlach,
 • Dalsze, kompleksowe zagospodarowanie Górki Środulskiej,
 • Modernizacja dzielnicy Środula Dolna (teren za działkami za hipermarketem AUCHAN np. ulica Dzika, Dzielna, Mokra, Podmokła i Łąkowa) – kanalizacja oraz remont dróg na tym terenie jest niezbędna, pisałem w tej sprawie kilka interpelacji,
 • Stworzenie kompleksowego planu dla rewitalizacji Konstantynowa (w tym ulicy Okrzei i Staszica),
 • Stworzenie planu walki z hałasem w mieście, uwzględniającego budowę ekranów akustycznych przy drodze krajowej 94 na Środuli.

Ponadto w dalszym ciągu będę reagował na wszelkie mniejsze i większe interwencje mieszkańców – część problemów można załatwić od ręki, inne wymagają wiele pracy i czasu zanim zostaną rozwiązane. Będę także kontynuował swoją działalność społeczną – corocznie organizuję lub współorganizuję festyny dla dzieci, a także turnieje piłki nożnej.