O mnie

W skrócie

Imię i Nazwisko: Paweł Wojtusiak Data urodzenia: 26.09.1986 r. Wykształcenie: doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, politolog Specjalność: samorząd terytorialny, polityka lokalna, systemy polityczne Studia podyplomowe:
  1. Pozyskiwanie i rozliczanie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
  2. Zarządzanie nieruchomościami
  3. Menadżerskie studia podyplomowe: Executive MBA
Licencjonowany zarządca nieruchomości (nr licencji: 25369) Zawodowo:
  • Zarządca nieruchomości – Prezes Zarządu CTBS Sp. z o.o.
  • Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Śląskim i innych uczelniach
  • Radny Rady Miejskiej w Sosnowcu
Hobby: akwarystyka, podróże, literatura fantasy, piłka nożna

Prywatnie

Od 2013 roku jestem żonaty – z Kariną poznaliśmy się na studiach ponad 12 lat temu. Karina jest socjologiem i doktorem w dziedzinie nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego. Pracuje naukowo, prowadzi własną jednoosobową firmę, wykłada i uczy. Łączy nas wiele pasji – oboje działamy społecznie. Karina stara się umilić czas chorym dzieciom w sosnowieckich szpitalach  jako pełnomocnik sosnowieckiego oddziału Fundacji Dr Clown oraz działa w Stowarzyszeniu Rozwoju Środuli, gdzie odpowiada za zorganizowanie klubu dla dzieci i seniorów z osiedla. Kochamy podróżować na własną rękę – z mapą i papierowym przewodnikiem w ręce. Mieszkamy na Środuli – moja rodzina od pokoleń jest związana z Sosnowcem i Środulą, a Karina jest Środulanką i Sosnowiczanką z wyboru od przeszło siedmiu lat. Piłka nożna to także nasza wspólna pasja. Wspólnie na Ludowym dopingujemy sosnowieckie Zagłębie. Ponadto sponsorujemy kilka drużyn grających w sosnowieckich ligach amatorskich, a ja sam regularnie grywam w piłkę.  Moje pasje dopełnia akwarystyka – zamiast telewizora w domu mamy akwarium, w którym mieszkają niewielkie słodkowodne ryby z Ameryki Południowej.

Wykształcenie

Edukację rozpocząłem na Środuli. Uczyłem się w Szkole Podstawowej nr 16, a następnie jako pierwszy „eksperymentalny” rocznik ukończyłem nieistniejące już Gimnazjum nr 10 przy ulicy Północnej. W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka na Pogoni ukończyłem klasę o profilu historyczno-prawnym.

Studia wyższe podjąłem w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, gdzie najpierw uzyskałem tytuł magistra politologii ze specjalizacją polityka samorządowa, a później tytuł naukowy doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce – rozprawę doktorską obroniłem z wyróżnieniem i rekomendacją do druku w formie książkowej.

W swoim dorobku naukowym mam kilka publikacji, udział w licznych konferencjach, badaniach naukowych, a także prowadzę zajęcia na uczelniach z przedmiotów związanych z samorządem, polityką lokalną i stosunkami międzynarodowymi. Ukończyłem także liczne studia podyplomowe, najpierw w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów ze środków Unii Europejskiej, później z zarządzania nieruchomościami (w tej dziedzinie posiadam również ministerialną licencję zawodową), a ostatnio Executive MBA – menadżerskie studia podyplomowe.

Zawodowo

Swoją pracę zawodową rozpocząłem już w klasie maturalnej jako… kelner, barman i konserwator jednocześnie – pracowałem wtedy w Karczmie Rycerskiej w Będzińskim Zamku. Później w trakcie dziennych studiów dorabiałem sobie na różne sposoby, między innymi byłem pracownikiem ochrony w środulskim hipermarkecie. Okres dziennych studiów, który godziłem z pracą wiele mnie nauczył. Jeszcze na studiach udało mi się nawiązać współpracę z jedną ze znaczących w naszym województwie firm consultingowych, gdzie pracowałem przy pozyskiwaniu środków unijnych dla firm oraz miast i gmin.

Jeszcze zanim zostałem radnym, w 2009 roku pracowałem jako społeczny asystent posła. W biurze poselskim dwukrotnie awansowałem – najpierw na Zastępcę Dyrektora Biura, a później na stanowisko Dyrektora Biura Poselskiego.

Później moje losy zawodowe na dobre związały się z branżą zarządzania nieruchomościami. Najpierw pracowałem na stanowiskach kierowniczych w spółdzielni mieszkaniowej, a aktualnie (od lutego 2015 roku) jestem Prezesem Zarządu CTBS-ZBK Sp. z. o. o.. Jest to spółka, która zarządza własnymi budynkami oraz ponad stu trzydziestoma wspólnotami mieszkaniowymi.

Ponadto, dorywczo udzielam się jako wykładowca akademicki. Na różnych uczelniach, w tym na Uniwersytecie Śląskim, prowadzę zajęcia z przedmiotów związanych z samorządem i polityką.

Społecznie

Społecznie działam od 2009 roku, gdy wspólnie z przyjaciółmi rozpocząłem walkę o utworzenie Rady Dzielnicy na Środuli. Wspólnie doprowadziliśmy do zebrania podpisów w celu jej powstania, organizowaliśmy festyny dla dzieci, turnieje piłki nożnej oraz korepetycje – dziś rada dzielnicy działa samodzielnie i włączam się w jej działania gdy tylko poproszą mnie o to jej członkowie. Dzięki Państwa poparciu, w wyborach samorządowych 2010 roku zdobyłem mandat radnego Rady Miejskiej w Sosnowcu. Moja działalność w latach 2010-2014 w Radzie Miejskiej zyskała Państwa aprobatę i w kolejnych wyborach ponownie uzyskałem mandat radnego. W wyborach 2014 roku uzyskałem jeden z najlepszych wyników w mieście, prawie podwajając zdobyte poparcie w porównaniu do wyborów z 2010 roku. Dzięki Państwa zaufaniu i zdobytemu w poprzedniej kadencji doświadczeniu, w obecnej kadencji Rady Miejskiej, kieruję pracami Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska. Staram się także angażować we wszelkie sensowne oddolne inicjatywy społeczne i charytatywne.

Mam nadzieję, że w tej kadencji również nie zawiodę Państwa zaufania.